Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Authors   |  Writing Rules   |  Copyright Agreement Form   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Summary


Yeniden Eleştirel Kuram: Sosyal Felsefenin Görevleri Üzerine

Eleştirel Kuramın politik felsefeye alternatif olarak öne sürdüğü sosyal felsefe anlayışı, ortaya çıktığı tarihsel-toplumsal dönemin izlerini taşır. Siyasi kurumların irrasyonelleşmesi, demokratik işleyişin patolojik bir vaziyet kazanması, savaşların ortaya çıkması, faşizmin hüküm sürmesi, bireylerin özerkliklerinin totalize edilmesi, tekelci devlet kapitalizmi gibi gerçeklikler Eleştirel Kuramın sosyal felsefe anlayışının oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu çalışmada, ortaya çıktığı tarihsel-toplumsal bağlam dolayısıyla Eleştirel Kuramın sosyal felsefe anlayışının günümüz tarihsel-toplumsal gerçekliğini açıklamada elverişli olduğunu ileri sürüyorum. Günümüzde savaşlar hâlâ sürmekte, faşizm geniş çapta hüküm sürmekte, yoksullar ile zenginler arasında uçurum açılmakta, gözetim ve denetim yoluyla bireylerin özerklikleri hücrelerine kadar kapsanmakta, eleştiri susturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir ortamda Eleştirel Kuramın sosyal felsefenin görevlerini yeniden ele almak, iki farklı dönem arasındaki tarihsel-toplumsal benzerlikler nedeniyle gereklidir. Bununla birlikte, Kuramı ve dolayısıyla felsefeyi yeniden değerlendirme girişimi, teorik olduğu kadar pratiği de hedefleyen bir girişimdir. “Başka olan”ı hedefleyen sosyal felsefe, dünyayı değiştirme çabalarının yenik düştüğü bir ortamda değişim meselesine yeniden ışık tutabilecek bir yaklaşıma sahiptir. Tüm bu nedenlerle, sosyal felsefenin görevlerinin günümüzde hâlâ geçerli olduğu ve içinde bulunduğumuz tarihsel-toplumsal gerçekliği kavramada önemli bir konuma sahip olduğu bu çalışmanın temel iddiasını oluşturmaktadır.Keywords

Sosyal Felsefe, Teori ve Pratik, Akıl tutulması, Eleştirel Kuram, Postmodernizm ve Neoliberalizm.


References

Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Sixth Issue

    For the sixth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2023, via the manuscript submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri