Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Summary


Jacques Maritain’de İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri

20. yüzyılın en önemli Katolik filozofu ve tanrıbilimcisi olarak kabul edilen Jacques Maritain (1882-1973), aynı zamanda Roma Katolik Kilise tarafından 19. yüzyılın son çeyreğinde başlatılan ve Yeni-Thomasçılık olarak adlandırılan felsefi ve teolojik akımın önde gelen temsilcisidir. Thomas Aquinas’ın düşüncelerini dayanak alarak Katolisizmin felsefi, siyasal ve sosyal alanda yüzlerce yıla yayılan gerileyişine son vermeyi amaçlayan Yeni-Thomasçılık, 20. yüzyılın ortalarından itibaren Katolik öğretisinin toplum ve siyaset anlayışında dikkat çeken bir dönüşüme yol açar. Bu dönüşüme en fazla katkı sağlayan, dahası onun istikametini ve içeriğini önemli oranda belirleyen Katolik layman Maritain’dir. Maritain’in söz konusu dönüşüme yaptığı başlıca katkılardan biri Katolisizm ile çağdaş insan hakları fikri arasında kurduğu ilgidir. Maritain’in insan hakları kuramı ilkin Yeni-Thomasçılıkla Katolik Kilisesi’nin bir anlamda resmi filozofu haline gelen Aquinas’ın doğal hukuk öğretisini temel alır ve onu Thomas’ta olmayan doğal haklar öğretisiyle buluşturur. Maritain’in insan hakları kuramının bir diğer dayanağı ise, köklerini gene büyük oranda Thomas’ta bulan Hıristiyan personalizmidir. Maritain, liberalizmin ben-merkezli birey anlayışı ile toplumu ya da devleti önceleyen kolektivist ideolojilerin aşırılıklarından kişi olarak insanı ve onun değerini temel alarak kaçınmaya çalışır. Kişi olarak insan kavramı ve kişinin değeri fikri Maritain’in sadece insan hakları kuramının değil aynı zamanda siyaset, toplum ve devlet felsefesinin de temelinde yer alır.Keywords

Jacques Maritain, Yeni-Thomasçılık, Personalizm, Doğal Hukuk, İnsan Hakları.


References

Aquinas, Thomas (2014). The Summa Theologica: Complete Edition. New York: Catholic Way Publishing.

Brennan, P. M. (2007). Jacques Maritain. J. Witte & F. S. Alexander (Ed.) The Teachings of Modern Catholicism on Law, Politics and Human Nature, New York: Colombia University Press.

Cassirer, E. (1984). Devlet Efsanesi. Necla Arat (Çev.) İstanbul: Remzi Kitabevi.

Colish, M. L. (1975). St. Aquinas in Historical Perspective: The Modern Period. Church History, Vol. 44, No.4, pp. 433-449.

Copleston, F. (1994). A History of Philosophy, Volume IX, Modern Philosophy: From the French Revolution to Sartre, Camus and Levi Strauss. New York: Image Books.

Gerald, M. (1994). Neo-Thomists. Milwaukee: Marquette University Press.

Glendon, M. A. (2005). Catholicism and Human Rights. James H. Lef (Ed.) Believing Scholars: Ten Catholic Intellectuals, New York: Fordham University Press.

Gutting, G. (2001). French Philosophy in the Twentieth Century. New York: Cambridge University Press.

Hittenger, R. (2007). Introduction to Modern Catholicism. J. Witte & F. S. Alexander (Ed.) The Teachings of Modern Catholicism on Law, Politics and Human Nature, New York: Colombia University Press.

Jung, H. Y. (1960). The Foundations of Jacques Maritain’s Political Philosophy. Florida: University of Florida Press.

Maritain, J. (1929). Three Reformers: Luther, Descartes, Rousseau. New York: Charles Scribner’s Sons.

Maritain, J. (1944a). An Introduction to Philosophy. London: Sheed & Ward.

Maritain, J. (1944b). The Rights of Man and Natural Law. London: The Centenary Press.

Maritain, J. (1947). The Person and the Common Good. Indiana: University of Notre Dame Press.

Maritain, J. (1948). Human Rights: Comments and Interpretations. A Symposium edited by UNESCO, UNESCO/PHS/3(rev.) Paris.

Maritain, J. (1951). Man and the State. Chicago: University of Chicago Press.

Maritain, J. (1960). Scholasticism and Politics. New York: Image Books.

Maritain, J. (2001). Natural Law: Reflections on Theory and Practice. W. Sweet (Ed.), Indiana: St. Augustine Press.

Maritain, J. (2007). Natural Law and Moral Law. Witte J. Jr. & Alexander F. S. (Ed.), The Teachings of Modern Catholicism: On Law, Politics, & Human Nature. New York: Columbia University Press.

Morsink, J. (1999). The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Nussbaum, M. (2000). Aristotle, Politics and Human Capabilities: A Response to Antony, Arneson, Charlesworth and Mulgan. Ethics, Vol. 111, No. 1, pp. 102-140.

Price, R. (2000). 1848 Devrimleri. Nail Kantemir (Çev.). İstanbul: Babil Yayınları.

Schall, J. V. (1998). Jacques Maritain: The Philosopher in Society. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.


Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Fifth Issue

    For the fourth issue of the journal, you can submit your manuscripts until March 1, 2023, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri