Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Summary


Psikanalizin Doğuşu: Beden, Cinsellik ve Öznellik

Bu makale, psikanalizin doğuşunu açıklamak üzere cinsellik ile öznellik arasındaki bağlantının nasıl kurulduğuna odaklanıyor. Psikanalizin esasen bir cinsellik kuramı değil, cinsellik üzerinden geliştirilen bir öznellik kuramı olduğu saptamasından hareket eden makale, bu bağlantıyı mümkün kılan tarihsel ve toplumsal bağlamı ortaya koymayı hedefliyor. Makale, sözkonusu bağlamı öncelikle psikanalizin kurucusu Freud’un yaşam öyküsü merkezinde inceliyor. Daha sonra ise Foucault’un Cinselliğin Tarihi eserinde sunduğu “psikanalizin arkeolojisini” temel alarak iki farklı eksene odaklanıyor. Bunlardan ilki cinselliğin aileye bağlanmasını ve ailenin erotikleştirilmesini konu alıyor. İkincisi ise psikanalizin burjuvazinin sınıf bedeninin olumlandığı ve aile dramlarının öne çıkarıldığı bir benlik teknolojisi olarak ortaya çıkışına bakıyor. Makale, bu iki ekseni daha somutlaştırmak ve psikanalizin doğuşunu somut insanlar ve olaylar üzerinden anlatmak üzere E. Roudinesco’nun Freud biyografisinden yararlanıyor. İlk eksende öznellik meselesinin nasıl öne çıktığını vurgulamak üzere, histerinin tedavisinde dikkatin nasıl bedenden söze, ruhsallığa ve öznelliğe kaydığına ışık tutuyor ve psikanalizin kurucu vakası olan Anna O vakasında bu dinamiğin nasıl işlediğini gösteriyor. İkinci eksende, Freud’un çevresinde toplanan ve psikanalizi kuran küçük çevrenin oluşturduğu “geniş aile”nin ilişkilerine odaklanarak psikanalizin “benlik teknolojisi” olarak belirmesini ele alıyor.Keywords

Freud, Psikanaliz, Beden, Cinsellik, Öznellik, Histeri.


References

Anzieu, D. (2003). Freud’un Otoanalizi ve Psikanalizin Keşfi. Nesrin Tura (Çev.), İstanbul: Metis.

Breger, L. (2012). Freud: Görüntünün Ortasındaki Karanlık. Aslı Biçen (Çev.). İstanbul: YKY

Butler, J. (2014). Bela Bedenler, Cüneyt Çakırlar ve Zeynep Talay (Çev.). İstanbul: Pinhan

Freud, S. ve Breuer, J. (2013). Histeri Üzerine Çalışmalar. Emre Kapkın (Çev.). İstanbul: Payel

Freud, S. (2014). Rüyaların Yorumu. Dilman Muradoğlu (Çev.). İstanbul: Say

Freud, S. (2016). S. Freud Yaşamım ve Psikanaliz. Kâmuran Şipal (Çev.). İstanbul: Say

Freud, S. (2016a). “Özyaşam Öyküsü” S. Freud Yaşamım ve Psikanaliz içinde. Kâmuran Şipal (Çev.). İstanbul: Say

Freud, S. (2016b). “Psikanalizin Tarihçesi” S.Freud Yaşamım ve Psikanaliz içinde, Kâmuran Şipal (Çev.). İstanbul: Say

Freud, S. (2016c). “Psikanalizin Kısa Özeti” S. Freud Yaşamım ve Psikanaliz içinde, Kâmuran Şipal (Çev.). İstanbul: Say

Foucault, M. (2007). Cinselliğin Tarihi. Hülya U. Tanrıöver (Çev.). Ayrıntı, İstanbul

Habip, B. (2015). “Joseph Breuer: Psikanalizin Gizli Ebeveyni,” 20 Ocak 2015, bellahabip.com\Joseph-breuer-psikanalizin-gizli-ebeveyni (erişim tarihi 2 Şubat 2017).

Mitchell, J. (2000). Psychoanalysis and Feminism: A Radical Reassessment of Freudian Psychoanalysis. New York: Basic Books

Phillips, A. (2014). Freud Olmak: Bir Psikanalistin Gelişimi. Şahika Tokel (Çev.). İstanbul: YKY

Roudinesco, E. (2016) Kendi Çağından Bizim Çağımıza Sigmund Freud. Nesrin Demiryontan (Çev.). İstanbul: metis

Strachey, J. (2016). “Sigmund Freud: Hayatı ve Düşüncelerinin bir Özeti” S. Freud, Yaşamım ve Psikanaliz içinde, s. 7-65. Kâmuran Şipal (Çev.). İstanbul: Say

 


Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Fifth Issue

    For the fourth issue of the journal, you can submit your manuscripts until March 1, 2023, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri