Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Summary


A Contextual Approach for Freedom of Speech: The Case of Academic Sphere

Bu makale, genel kamusal alanlar ile akademik alanlar, özellikle üniversiteler arasında bir ayrım yaparak, ifade özgürlüğü ve ifadeye dair yasalara bağlamsal bir yaklaşım getirme girişimi olacaktır. Genel kamusal alanda, nefret söyleminin düzenlenmesi, kamusal alanın karakteriyle ilgili belirli nedenlerle daha meşru olabilir. Öte yandan üniversiteler, ana akım yasaların ve ahlakın sınırlarının her zaman sınandığı yerlerdir. Üniversitelerin bu özelliği, inanç ve görüşlerimize aykırı, saldırgan ve tartışmalı açıklamalarla başa çıkmayı sağlayan belirli bir karakter gerektiren ve her şeyi incelemeye açabileceğimiz temel yerler olmalıdır. Fakat, üniversitelerdeki çağdaş eğilim, nefret söylemi düzenlemelerini genişletme adına, çoğunlukla tartışmalı konuşmacılara platform vermeyi reddetmek suretiyle, akademik alanların ideallerine çeşitli şekillerde aykırıdır. Bu durum, akademik ortamların idealleri ile bu ortamlarda ifade özgürlüğü üzerindeki baskıyı artıran eylemler aracılığıyla hüküm süren uygulamalar arasında tartışmaya değer bir karşıtlık yaratır.Keywords

ifade özgürlüğü, nefret söylemi, akademi, no-platforming


References

Advanced Search


Announcements/CFP

    Call For Fourth  Issue

    For the fourth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2022, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri