Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Summary


Sarı Yeleklilerden Aşı Karşıtlarına: Fransa’da Toplumsal Muhalefet

Bu makalenin, sınırları içinde son dönem Fransa kamuoyunu meşgul eden “Sarı Yelekliler” ve “Aşı Karşıtları” üzerinden toplumsal muhalefet anlaşılmaya çalışılacaktır. Neo-liberal politikaların sonucunda giderek atomize olmuş bir toplum görüntüsü veren Fransa’nın, eşitsizliklerin derinleşmesiyle geleneksel muhalefetin dışında gelişen toplumsal muhalefetin yapısını anlamak bu makalenin öncelikli amaçlarından birdir. Bu nedenle toplumsal hareketler literatürüne değinmekten ziyade, Fransa’daki son dönem sarı yelekliler ve aşı karşıtlarını konu alan tartışmalara yer verilerek bu iki hareketin yaslandığı toplumsal kesimler analiz edilecektir. Makale, betimleyici bir metodoloji geleneğine yaslansa da yer yer saha gözlemlerine dayanan bulgularına satır aralarında yer verilmiştir. Makalenin temel iddiası, tek bir paydaya indirgenemeyecek bu iki hareketin anlaşılmasına yönelik ana akımın geliştirdiği kültürel okumanın olguyu anlamada yetersiz kalacağıdır. Yatay bir şekilde örgütlenen, sendikal bir geçmişi olmayan ve ideolojik bağlıklarının sınırlı düzeyde kaldığı bu yeni toplumsal muhalefetlerin heterojen yapısının dikkate alınmadan yapılacak analizlerin yetersiz kalacağı ve sınıfsal dinamiklerin gözden kaçırılmaması gerektiği makalenin diğer bir iddiasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda giriş bölümünde genel bir çerçeve çizildikten sora birinci bölümde sarı yelekliler hareketinin analizi yapılmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde aşı karşıtları incelendikten sonra sonuç bölümüyle makale sonlandırılacaktır.Keywords

Fransa, Sarı Yelekliler, Aşı Karşıtları, Sınıf


References

Advanced Search


Announcements/CFP

    Call For Fourth  Issue

    For the fourth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2022, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri