Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

A Contextual Approach for Freedom of Speech: The Case of Academic Sphere
( A Contextual Approach for Freedom of Speech: The Case of Academic Sphere )

Author : Ali EKMEKCİ    
Type : Research Article
Published in : 2021
Number : 2
Page : 47-59
    


Abstract in Turkish

Bu makale, genel kamusal alanlar ile akademik alanlar, özellikle üniversiteler arasında bir ayrım yaparak, ifade özgürlüğü ve ifadeye dair yasalara bağlamsal bir yaklaşım getirme girişimi olacaktır. Genel kamusal alanda, nefret söyleminin düzenlenmesi, kamusal alanın karakteriyle ilgili belirli nedenlerle daha meşru olabilir. Öte yandan üniversiteler, ana akım yasaların ve ahlakın sınırlarının her zaman sınandığı yerlerdir. Üniversitelerin bu özelliği, inanç ve görüşlerimize aykırı, saldırgan ve tartışmalı açıklamalarla başa çıkmayı sağlayan belirli bir karakter gerektiren ve her şeyi incelemeye açabileceğimiz temel yerler olmalıdır. Fakat, üniversitelerdeki çağdaş eğilim, nefret söylemi düzenlemelerini genişletme adına, çoğunlukla tartışmalı konuşmacılara platform vermeyi reddetmek suretiyle, akademik alanların ideallerine çeşitli şekillerde aykırıdır. Bu durum, akademik ortamların idealleri ile bu ortamlarda ifade özgürlüğü üzerindeki baskıyı artıran eylemler aracılığıyla hüküm süren uygulamalar arasında tartışmaya değer bir karşıtlık yaratır.Anahtar Kelimeler

ifade özgürlüğü, nefret söylemi, akademi, no-platformingAbstract

This paper will be an effort to argue for a context-based approach to freedom of speech and speech legislations by a distinction between general social spheres and academic spheres, especially universities. Within the sphere of general public, the regulation of hate speech is might be more justifiable for specific reasons that is related with the character of public sphere. On the other hand, the universities are the places where the boundaries of mainstream laws and morality are always being tested. This feature of universities should be the essential places where we can open everything to scrutiny which requires a certain character that allows coping with offensive and controversial remarks going against our beliefs and opinions. However, contemporary trend in universities, in the name of expanding hate speech regulations, works against the ideals of academic spheres in several ways, mostly in denying to give platform to controversial speakers. This creates a contrast that worth discussion between the ideals of academic spheres and the practices hold sway through the actions increasing pressure on free speech within that sphere.Keywords

freedom of speech, hate speech, academy, no-platforming

Advanced Search


Announcements/CFP

    Call For Fourth  Issue

    For the fourth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2022, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri