Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Authors   |  Writing Rules   |  Copyright Agreement Form   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Yazarlar İçin


-Arete Politik Felsefe Dergisi, uluslararası, çift kör hakemli akademik bir e-dergidir.

-Dergi, yılda iki sayı olmak üzere altı ayda bir, Mayıs ve Kasım aylarında elektronik (e-dergi) olarak yayımlanır. Mayıs sayısı için gönderilecek çalışmalar Mart (1 Mart) ayına, Kasım sayısı için gönderilecek çalışmalar ise Eylül (1 Eylül) ayına kadar kabul edilir. Bu tarihler sonrasında gönderilen çalışmalar derginin sonraki sayısında yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır.

-Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmaları kabul eder.

-Dergiye gönderilen çalışmaların siyaset felsefesiyle ilgili olması ve alanın problemlerine özgün katkılar sunması beklenir.

-Çalışmalar, yayın kurulu ve editör tarafından içerik, yazım ve referans kuralları açısından ön değerlendirmeye alınır. İlgili kriterlere uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmaz. Eksiklik veya hataların durumuna göre, ya düzeltme talebiyle doğrudan yazara geri gönderilir ya da doğrudan reddedilir.

-Makale türündeki yazıların sözcük sayısı 6000-8000, kitap eleştirisi gibi metin türlerinin sözcük sayısı 1000-3000 arasıdır. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin önerisiyle ya da yayın kurulunun uygun gördüğü durumlarda bu kelime sınırına uymayan çalışmalar yayımlanabilir.

-Dergiye gönderilecek çalışmalar referans sistemi olarak APA (American Psychological Association) stilinin 6. Baskısına göre hazırlanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için lüften internet anasayfamızın üst menüsünde yer alan yazım kurallarını inceleyiniz.

-Yazılar makale gönder sekmesinden kayıt yapılıp sisteme yüklenmelidir.

Çift-Kör Hakemlik Sistemi

Arete Politik Felsefe Dergisi'nde “Çift-Kör Hakemlik” sistemi uygulanmaktadır. Değerlendirme süreci, makale yazarları ile makaleyi denetleyen hakemlerin birbirlerinin kimliklerini kesinlikle bilmeyeceği şekilde yürütülür. Makale değerlendirmeyi reddeden hakemlerin kimlikleri de gizlenir.

“Kör Hakemlik” ilkesi nedeniyle hakemlerle yazar arasındaki iletişim, kendi aralarında ve doğrudan değil Editörlük Birimi aracılığıyla Dergipark sistemi üzerinden yürütülür. Makaleler üç hakeme gönderilir. Hakemlere makale inceleme davetini kabul ya da reddetmeleri için 15 gün süre tanınır. Hakem incelemeyi reddederse yeni hakem belirlenir. Kabul ederse makalenin isimsiz metni ve inceleme raporu gönderilir. Hakemlere makale incelemek için verilen süre 15 gündür. Ancak bu sürenin yetersiz gelmesi durumunda ikinci bir 15 günlük süre verilir. Yazı hakkında 2 olumlu ya da 2 olumsuz rapor alıncaya kadar hakemlik süreci devam eder. Hakemler yazıları uygun görebilir, uygun görmeyebilir, düzeltme önerebilir ya da düzeltme önerip tekrar görmek isteyebilir.


Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    The Philosopher's Index, EBSCO (Political Science Complete), EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)


    Call For Next Issue

    For the next issue of the journal (Volume:4, Issue:2), you can submit your manuscripts until September 1, 2024, via the manuscript submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri